En liten kommentar en gang om at noen mente andre var rasister.
Det er begynnelsen på dette innlegget.

Jeg hører faktisk dette ordet bli brukt i flere sammenhenger. «Det er så rasistisk» og «H*n er rasist».
Ikke minst blir man avfeid som rasist dersom man sier høyt at man synes det er for mange innvandrere i landet. Dersom jeg sier ordet «innvandrer» – hva tenker du da? En innvandrer er per definisjon en person som ikke er født norsk, har norsk som morsmål, norsk familie og norsk statsborgerskap. En sønn eller datter av innvandrere er norske, men de er annengenerasjons innvandrere.
Nuvel – poenget mitt er: når enkelte hører ordet innvandrer tenker man på visse etniske folkeslag eller kulturer. Etnisitet handler om å ivareta en viss kultur som skiller seg fra det landet man flytter til. Og dermed blir man stemplet som rasist dersom man sier man helst vil begrense antall innvandrere og heller gi støtte, jobb og omsorg til de som allerede er her. Svensker, kurdere, indere, dansker og amerikanere. Alle som kommer til dette landet, bør integreres og godtas i vårt samfunn.

Hvis vi nå snur litt på dette… hvem er det egentlig som opptrer rasistisk? De som vil sine nye landsmenn vel, men faktisk mener vi bør kunne ta oss av alle sammen – eller de som beskylder disse for å være rasister? Rasist betyr å være rasehater. Man føler da avsky ovenfor visse grupper mennesker. (Egentlig synes jeg ordet «rasehater» når man snakker om mennesker er verdt en diskusjon i seg selv, men den tar vi ikke her.)

Dette ordet skal man ikke slenge rundt seg som man føler for – men tvertimot være bevisst på hva det gjør med mottakeren. Vi har eksempler på grusom rasisme både her til lands og ellers i verden – og jeg håper dette vil få fatale følger for rasistene! Vi har en internasjonal dag mot rasisme, 21.mars, og i fremtiden håper jeg denne vil få betydelig mer fokus enn den har i dag.

«Den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskrimering ble etablert i 1966. Datoen 21. mars ble valgt fordi på denne datoen i 1960 ble det drept 69 mennesker i Sharpville, Sør-Afrika, da de med fredelige midler protesterte mot Apartheid.» Kilde: FN-sambandet.

Jeg synes ikke innvandring skal skje i nærmest ubegrensede mengder – men jeg er ikke rasist!

Til det er jeg for skolert. For smart, om jeg får si det selv. For medmenneskelig. Og altfor følsom.
Bare ta en titt på hvem jeg omgås. En lett blanding mennesker. Helt perfekt.

Reklamer