«Slå en hund».
Søkeordet som traff meg midt i hjertet. Blant de evigvarende søketreffene bloggen får på en eks- Robinsondeltaker med en dritdårlig pophit og to meget store opererte fordeler, tikker det til tider inn noe som får meg til å tenke.

«Slå en hund.»
Å se en hund bli slått, og deretter google hva man kan gjøre med det?
Eller slå hunden selv, og google konsekvensene først så jobben blir enklere?

Uansett hva søkeren mente kommer vi ikke bort fra det triste faktum at mange slår hundene sine. Heldigvis er det blitt et større fokus på dyrehold og mishandling også blant politikerne:

«Gjeldende dyrevernlov ble vedtatt i 1974. Dyreholdet og kunnskapen om dyrs behov har endret seg mye de siste årene. Dette har også politikerne forstått, og i 2001 ble arbeidet med en ny dyrevernlov igangsatt. Regjeringen la frem St.meld. nr 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd i desember 2002, og Stortinget behandlet meldingen i juni 2003. (…)

Det mest gledelige med meldingen og behandlingen så langt, er at det foreslås en etisk plattform som skal være førende for holdninger til dyr og dyrehold. Dette betyr at dyr har egenverdi, dyreeier er ansvarlig for dyrenes livskvalitet og de forholdene dyrene holdes under, dessuten stilles det kunnskapskrav om dyrene. Dyrene har fått delvis «politisk støtte» så langt. »

Fra dyreetikk.no

Det ropes høyt når sauer blir drept av gaupe, bjørn eller ulv. Menneskets intoleranse, egoisme og manglende dyreetikk kommer klart til syne når deres dyr blir drept av andre dyr. For er det det at de synes synd på sauene sine? Eller er det det finansielle faktum som gjelder?
Selvsagt ikke det første. For sauebøndene er det klinkende likegyldig hvilke sauer som blir drept av ulven – men verdien på de. Og løsningen på problemet er selvsagt å redusere viltbestanden. Ikke ansette sauegjetere eller den slags.

Men nå prater jeg meg bort. Les forøvrig også Violent Dream’s innlegg om bjørn.

«Slå en hund.»
En hund, eller et kjæledyr, har sin personlighet, og sine instinkter i behold. De forstår ikke hvorfor vi mennesker slår dem. De prater ikke vårt språk, så vi kan ikke forklare dem. Tror du slag vil fortelle dem hva du mener?
Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok:
BEHANDLE DYRENE SOM DU VIL BEHANDLE DINE MEDMENNESKER!

(fortsettelse følger..)

Reklamer