Undre har blogget hva hun mener det styggeste norske ordet er.
Det var overraskende sammenfallende med det jeg mener er det verste; nemlig bæsj.

bæsj -en, -er ( fam., barnespr.) ekskrementer; ekskrementklump

Etym.:visstn. e. æsj , jf. ‘æ bæ’ (fra ordnett.no)

Jeg har virkelig store problemer med dette ordet – og dessuten rimer det på ‘æsj’, som vel er betegnelse på ekle, stygge ting. Og bæsj er stygt og ekkelt.

Det er sjelden du hører meg bruke dette ordet. Jeg velger heller å pakke det inn med alt annet så jeg slipper å si det.

Bæsj.

Reklamer