denne listen befinner jeg meg et sted.
Enten man vil eller ei, kan det nå altså se ut som man skal ut i streik.
Konsekvensene dette vil få either way bekymrer meg!

Min yrkesgruppe ble tilbudt et ynkelig oppgjør på 3,2 %. Det er latterlig, i forhold til jobben vi gjør og antall år på skole.
Men denne streiken er ikke myntet på oss alene – nei, vi er snarere dratt med inn i spillet som et verdifullt antallstrumfkort. For denne lønnskampen er ikke styrt av oss. Den er ikke styrt på våre ønsker.

Derfor er det så forbaska å skulle bli tvunget ut i streik, med nyinnkjøpt leilighet og flere gryende bruke-penge-på-ting!

Reklamer